راهنمای ضروری برای اندازه اثر: توانایی آماری، فراتحلیل و تفسیر نتایج تحقیق


نویسنده:پل‌دی. الیس مترجم:حسام رمضان‌زاده

22,000تومانکتاب حاضر ابزاری را برای دانشجویان و محققان فراهم آورده که برای تفسیر معناداری کاربردی نتایج تحقیقاتشان نیاز دارند. با استفاده از رویکرد کلاس_آزمون که شامل مثال‌های بشمار و تمرین‌های گام‌به‌گام است، سه مورد از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با ارزیابی معنی‌داری کاربردی معرفی و توضیح داده شده است. گزارش و تفسیر در اندازه‌های اثر، تحلیل توانایی آماری، و فرا تحلیل که بر اساس اندازه‌های اثر برآورده شده سه مبحث مهمی هستند که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده. این کتاب همچنین شامل یک لیست مفید از پیشنهادات برای کسانی که به‌طور فعال درگیر پژوهش هستند، یا کسانی که در حال حاضر مشغول آماده‌سازی پروژه‌های تحقیقی خود هستند، است.

موضوعات:

: تحقیق – روش‌های آماری نمونه‌گیری آماری

شناسه محصول: aecf93fd6ff2 دسته: